Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Montenegroclimbing.net Forum _ Ostalo _ Manje Poznata Crna Gora

Posted by: Zoka Aug 5 2008, 02:19 PM

Crna Gora je u svojoj desetovjekovnoj istoriji, prvo kao Duklja, a potom kao Zeta, bila poprište burnih događaja, od kojih su mnogi privlačili i pažnju svjetske javnosti. Iznjedrila je brojne ličnosti koje su na razne načine obilježile svoje vrijeme i pročule se daleko van Crne Gore. Neke njene osobenosti i prirodni fenomeni jedinstveni su na zemljinoj kugli. O tome su svjedočanstva ostavljali putopisci, istoričari, naučnici, novinari, slučajni namjernici...Ipak, mnogo toga i danas je nepoznato široj javnosti, čak i velikom dijelu crnogorskih građana.

Posted by: Zoka Aug 5 2008, 02:21 PM

Crna Gora je prva evropska zemlja koja je uvela automobilski poštanski saobraćaj. Od 5. jula 1903. godine poštanske pošiljke je umjesto diližanse počeo da prevozi automobil. Limljani, selo u Crmnici, nedaleko od Podgorice, imalo je u vrijeme knjaza Nikole četiri željezničke stanice. Limljani su ušli u Ginisovu knjigu rekorda kao selo sa najviše željezničkih stanica na svijetu.

Posted by: Zoka Aug 5 2008, 02:23 PM

Crna Gora ima Katedralu Svetog Tripuna u Kotoru, koja je jedna je od najstarijih crkava u Evropi. Podignuta je 1166. godine. Od čuvene pariske crkve Notr Dam starija je 69 godina, a od Bazilike Sv. Petra u Rimu 460 godina.

Posted by: Zoka Aug 5 2008, 11:22 PM

Crna Gora je imala "kineski zid" koji je bio dug oko 500 kilometara, širok dva i visok preko tri metra. Vodio je od Bijele gore, preko Cuca, Čevskih planina, Ostroga, Bjelopavlićke ravnice i Morače do Kučkog Koma. Niko nije utvrdio kada je podignut i čemu je služio.

Posted by: Zoka Aug 6 2008, 03:48 PM

U blizini pivskog sela Stabno jedini u Evropi, a možda i u svijetu, nalaze se ostaci mljekovoda. Mljekovodi su služili za transport mlijeka koje je, do pojave kreča, korišćeno u građevinarstvu, zajedno sa medom, jajima i kamenim prahom.

Posted by: vanja Aug 6 2008, 04:12 PM

QUOTE(Zoka @ Aug 5 2008, 11:22 PM) *
Crna Gora je imala "kineski zid" koji je bio dug oko 500 kilometara, širok dva i visok preko tri metra. Vodio je od Bijele gore, preko Cuca, Čevskih planina, Ostroga, Bjelopavlićke ravnice i Morače do Kučkog Koma. Niko nije utvrdio kada je podignut i čemu je služio.


E za ovo stvarno nisam cuo. Druzim se sa dva istoricara, razlicitih skola, ali mi nikad ovo ne pomenuse. Odakle ti ova informacija?

Posted by: Zoka Aug 6 2008, 04:55 PM

Nasao sam negdje na internetu ranije pa sam to pripremio.
Ni ja ne znam da li je istina ili ne. Da li je ikada neko vidio ostatke tog zida ili je to samo "propaganda"? Da ne kazem laz.
cool.gif

Posted by: Zoka Aug 6 2008, 04:57 PM

Kleant Teodorides (Jedrene, 1865 - Cetinje, 1895), prvi je seksolog na svijetu. Dr. Teodorides napisao je knjigu "Tajne bračne ljubavi", prvu takve vrste na svijetu. Teodorides je Grk, a u Cetinje je došao kao dijete.

Posted by: Zoka Aug 6 2008, 04:58 PM

Najljepša i najstarija sačuvana staklena čaša sa područja Evrope - diatret - iz IV vijeka prije nove ere, pronađena je kod Pljevalja. Visoka je 14.2 cm, a široka 12.9 cm.

Posted by: Zoka Aug 7 2008, 05:15 AM

Najveći hrast u Crnoj Gori nalazi se u naselju Pelev Brijeg, kod Podgorice. Star je oko pet stotina godina.

Posted by: mary Aug 7 2008, 11:20 AM

Jedan od najkompletnije istraženih lokaliteta u Crnoj Gori je pećina Odmut - lokalitet koji se prije građenja akumulacionog jezera u Pivi nalazio tri kilometara od starih Plužana. Pećina se nalazi na samom ušću rijeke Vrbice u Pivu. Širina otvora pećine u osnovi iznosi 20 metara, a visina 14 metara. Od otvora prema dnu pećina se levkasto sužava i na udaljenosti od 11 metara prelazi u kanal širine 2,30 do 2,50 metara.
Arheološka istraživanja koja su vršena od 1972. do 1975. godine, pokazala su da je čovjek ovo pećinsko stanište naseljavao, povremeno ili stalno, u dugom vremenskom periodu između 8300 i 1800 godina prije nove ere. Dvije rijeke koje protiču u blizini pećine koje su prebogate ribom, kao i guste šume pune raznovrsne divljači, pružile su optimalne uslove da jedna manja ljudska zajednica opstane na ovom prostoru u tako dugom vremenskom periodu.

U kulturnom sloju prosječne debljine oko 4 metra izdvojeno je sedam stratuma (slojeva) od kojih najstariji pripada srednjem kamenom dobu - mezolitu, a poslednji ranom bronzanom dobu.

Najstariji sloj (Odmut I), debljine 1,50 metara leži na aluvijalno-eolskim nanosima i žutom bojom i lesolikom strukturom jasno se odvaja od mlađih slojeva (Odmut II-VII) koji se sastoje od mrke rastresite zemlje izmiješane sa većom količinom gara, pepela i izlomljenog kamena. U sloju Odmut I pronađene su isključivo kosti divljih životinja (kozoroga, jelena, medvjeda, divljih svinja, srna i dr.) što nam ukazuje da su se prve generacije stanovnika Pive bavile lovačko- sakupljačkom privredom.

Među kamenim oruđem sloja Odmut I, izrađivanim pretežno od zelenkastog rožnjaka ili sivkastog kamena, može se izdvojiti pet osnovnih vrsta: noževi strugači, strugalice, šiljci i tzv. geometrijski mikroliti.

Harpuni od jelenjeg roga daju osoben pečat najstarijoj kulturi pećine Odmut. U sloju I nađeno je 56 cijelih i fragmentovanih harpuna. Uočavaju se dva osnovna oblika: pljosnati harpuni (52 primjerka) i cilindrični harpuni (četiri primjerka). Svi harpuni su jednoredni tj. sa jednim ili dva zupca na jednoj strani. Pljosnati harpuni imaju redovno jednu ili dvije rupice za vezivanje užeta koje su uvjek perforirane u korijenu zupca.

Metodom mjerenja izotopa radio aktivnog ugljenika (C14) utvrđeno je da sloj Odmut I pripada razdoblju između 8300 i 5200 godina prije nove ere.

Najstarija kultura Pive, zastupljena u sloju Odmut I, ima sve karakteristike kulture srednjeg kamenog doba - mezolita. Alatke od okresanog kamena slične su oruđima iz Crvene stijene, dok predmeti od kosti i zuba divlje svinje i harpuni od jelenjeg roga imaju sasvim posebne oblike koji se ne srijeću ni u jednoj mezolitskoj kulturi Balkanskog poluostrva. Pljosnati i cilindrični harpuni iz sloja Odmut I mogu se povezati jedino sa harpunima iz azilijenske kulture jugozapadne i zapadne Evrope.

Arheološki nalazi iz sloja Odmut II - glineno posuđe, uglačane kamene alatke i kosti pripitomljenih životinja (ovca, koza, goveče), pokazuju koliko je kultura Pive doživjela dubok preobražaj oko 5200. godine prije nove ere.

Kultura koja je zastupljena u sloju Odmut II pripada starijoj fazi mlađeg kamenog doba (stariji neolit). Metodom C14 nalazi pronađeni u sloju Odmut II datirani su u period između 5200 i 4900 godina prije nove ere.

Arheološki materijal pronađen u sledeća tri sloja (Odmut II-V) potvrđuje jednu dužu etapu kulturnog razvitka u oblasti Pive čije je trajanje, metodom C14, određeno u vrijeme između 4900 i 2500 godina prije nove ere. U ovom periodu pećina Odmut više nije stalno boravište, već povremeno sezonsko stanište vrsnih pastira i lovaca. Uz mnoge fragmente keramičkog posuđa (monohromne, neukrašene zdjele i lonci) u ovim slojevima nađen je veliki broj kamenih sjekira i strelica od kamena.

Kultura Odmut III-V srodna je međuneolitskoj kulturi srpskog Podunavlja (vinčanska kultura) i južnog Jadrana (danilska i hvarska kultura). Poslednje razdoblje u ranoj istoriji Pive vezano je za slojeve Odmut VI-VII, datiranih, metodom C14, između 2500 i 1800 godina prije nove ere čija kultura označava potpuni prekid s lokalnim tradicijama. Ona je stranog porijekla, odnosno vezana je za nomade koji su se u prvim stoljećima trećeg milenijuma stare ere pokrenuli iz južno ruskih stepa i oko 2500 godine prije nove ere stigli do jezgra balkanskog poluostrva. Njihova keramika se razlikuje od one iz prethodnih slojeva, izrađivana je od neprečišćene zemlje i redovno je loše pečena. Ostaci faune pokazuju da su žitelji Odmuta u ovo vrijeme posjedovali velika stada sitne stoke i da su lovili divlje svinje, medvjede, dabrove i zečeve.
Pećina Odmut je napuštena oko 1800 godina prije nove ere. Živim etno-kulturnim kretanjima u oblasti Pive su prenesena nova znanja i vještine. Pridošli stanovnici su poznavali vrijednosti novih sirovina - bakra, zlata, srebra. Sa oružjem od metala vrsni pastiri brzo su postali hrabri ratnici, napustili su pećine i zaklone ispod stijena i podigli prva naselja u drugim područjima Pive.

Posted by: mary Aug 7 2008, 11:29 AM

Antički i srednjovjekovni grad SVAČ vjerovatno je osnovan početkom šestog vijeka i može se povezati sa Justinijanovim graditeljstvom. Svač (Šas) se nalazi oko 25 km sjeveroistočno od Ulcinja i smješten je na uzvišici od oko 80 m nadmorske visine, između jezera na jugu i plodne ravnice na sjeveru kojom je prolazio put prema Skadru, važnom ekonomskom, vojnom i kulturnom centru oblasti. U tom geostrategijskom kontektu treba sagledati i funkciju utvrđenja na Svaču. To je jedno od niza manjih utvrđenja koja su činila spoljnji odbrambeni pojas oko važnog uporišta u Skadru. Iskopavanjima sondažnog karaktera i episkopskom gradu Svaču istraženi su fortifikaconi elementi, sakralni objekti, a u manjoj mjeri i stambeni objekti. Osnovan je još u ranovizantijsko doba, a trajao je gotovo bez prekida sve do pojave Turaka. Istraživanje drevnog grada Svača, središta nekadašnje istoimene episkopije, obavljeno je 1985. godine i otkrilo bogate romansko - slovenske kulturne slojeve koji svjedoče o njegovom desetovjekovnom trajanju i istorijskom značaju. Bici je zapisao da Svač ima 365 crkava – onoliko koliko i dana u godini.

Posted by: Zoka Aug 7 2008, 02:03 PM

Hvala Mary ...
Super prilog! Eto ideje za reportazu za OCP kada su dani losi i ne moze se na Smokovac. A i za nase posjetioce koji ne zele samo penjati nego i nesto posjetiti tokom puta kroz ili u CG.
Da li se iz lokaliteta Omut ista nalazi u muzeju Crne Gore ili je to rasuto po beogradu i sl.?

Posted by: Zoka Aug 7 2008, 02:25 PM

Andrija Maurović (1901 - 1981), rođen u mjestu Muo kod Kotora, jedan je od najvećih svjetskih majtora stripa.

Posted by: mary Aug 8 2008, 09:00 AM

QUOTE(Zoka @ Aug 7 2008, 02:03 PM) *
Hvala Mary ...
Super prilog! Eto ideje za reportazu za OCP kada su dani losi i ne moze se na Smokovac. A i za nase posjetioce koji ne zele samo penjati nego i nesto posjetiti tokom puta kroz ili u CG.
Da li se iz lokaliteta Omut ista nalazi u muzeju Crne Gore ili je to rasuto po beogradu i sl.?


To je i mene interesovalo ali nijesam mogla nista naći što bi zaintrigiralo moju malenkost. wink.gif

Posted by: mary Aug 8 2008, 09:08 AM

U jednoj od najljepših palata, baroknog stila, palati porodice Grgurine iz XVIII vijeka, nalazi se Pomorski Muzej Crne Gore. U njemu je sve ono što je vezano za more, morske pučine, ljepotu življenja na ovim prostorima, i naravno, sve ono što je iskovano u Kotoru, jer Kotor nije samo bio pomorski i trgovački grad, već i grad zanata. Muzej nije samo vezan za prostor kamene starinske dvorane, već je vezan i za priobalna mjesta. Posebno za kapetansku Dobrotu, kapetanski Prčanj... nezaobilazni Risan, neobično malo primorsko mjesto... Ovaj region bio je spoj materijalnih i duhovnih dobara koje su pomorci donosila sa svojih putovanja... I zato je Kotor takav kakav jeste... On je u kamenu, ali na svakom koraku u njemu se osjeća duhovna ljepota prohujalih vremena...

Na samom ulazu Muzeja nalazi se divnih šest bronzanih tabli u reljefu, koje prikazuju najznačajnije događaje i najmarkantnije ličnosti iz bogate prošlosti Boke Kotorske, rad akademskog slikara Vaska Lipovca... U centralnoj izložbenoj sali prvog sprata čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od XVI-XVIII vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i Turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru...

Ovdje se može vidjeti i najljepši salon u Evropi izrađen od furnira limunovog drveta, a koji je pripadao poznatoj porodici Florio iz Prčanja, kao i salon porodice Ivelić iz Risna iz XIX vijeka, čiji je jedan član, Marko Ivelić bio početkom XIX vijeka diplomata u ruskoj službi i oženjen rođakom ruskog pjesnika Aleksandra S. Puškina...

U etnografskom odjeljenu su izloženi primjerci narodnih nošnji stanovnika Crnogorskog primorja (dobrotska, rišnjanska, šestanska i spičanska, kao dijelovi crnogorske nošnje), nakit, ukrasni predmeti... Jedinstvena zbirka starog oružja, hladno i vatreno oružje u razdoblju od XVII-XIX vijeka. Oružje je uglavnom orijentalne provenijencije, a koristili su ga stari Bokelji u borbama na moru protiv gusara, a kovali su ih majstori poznati i piznati širom svijeta. Ono što ovo oružje čini posebnim su »ćese« (kese za municiju) koje su išle uz njega, a na kojima je izgraviran Grb grada Kotora...

U sklopu Muzeja postoji prostorija posvećena staroj pomorskoj bratovštini – Bokeljskoj mornarici, po predanju osnovanoj početkom IX vijeka..

U sklopu muzeja se nalazi biblioteka zatvorenog tipa u kojoj se pored 16000 nalaze crteži i planovi brodova ali i brodski dnevnici od kojih je jedan čak iz 1850 godine.

Kapetan Ivo Vizin sa Prčanja, čovjek koji je znao šta znači pomorstvo, je prvi južni Sloven koji je otplovio svijet, u periodu od 1852 do 1859. godine. Proučavanjem, došlo se do saznanja da je njegovo putovanje trajalo sedam godina, šest mjeseci i 19 dana. Svijet je otplovio sa tipom jedrenjaka koji je bio malih dimenzija: dug svega 30 metara, nosivosti 311 tona i imao je 11 članova posade. Bio je jako strog zapovjednik i jedini čovjek koji je ostao njegov vjerni saputnik bio je de la Vita sa Prčanja, koji je bio »mali od kužine« i koji je pisao brodski dnevnik. Danas se taj dnevnik čuva u Beču. Od austrijskog konzula postoji obećanje da će se on lično potruditi da se dođe do tog dnevnika, koji bi za Muzej bio jako interesantan i vrijedan, jer bi se na pravi način sagledalo šta se tačno dešavalo tih sedam godina... Nakon obavljenog putovanja kapetan Ivo Vizin je od ruskog cara Franja Josifa, dobio veliko priznanje Bijelu počasnu zastavu Merito Nevali... Po toj zastavi ustanovljena je nagrada, koja se dodjeljuje onima koji daju poseban doprinos i učestvuju u afirmaciji Muzeja. Nagrada, ustanovljena prije pet godina, dodjeljuje se na dan Muzeja, 10-tog septembra.

Dobro je znana priča da su žene čekajući svoje muževe sa dugih putovanja radile dobrotsku čipku i ti pomeni datiraju iz 1571. godine. Pretpostavlja se da su pomorci odlaskom u Veneciju donijeli nacrte iste jer venecijanska čipka je jedna od najljepših, najpoznatijih koja se širila raznim krajevima. Od Venecije je išla prema Pagu pa imamo pašku čipku, došla je do Dobrote i odatle dobila naziv dobrotska čipka... I sve te čipke su slična jedna drugoj... a raširila se ovim krajevima zahvaljujući pomorcima... Dobrotska čipka morala bi naći mjesto u turističkoj valorizaciji naše zemlje, može biti lijep suvenir.

Posted by: Zoka Aug 9 2008, 06:41 PM

Jedina mozaička figura na svijetu posvećena božanstvu sna Hipnosu nalazi se u Risnu.

Posted by: Zoka Aug 14 2008, 05:25 PM

Minaret Džamije Husein-paše Boljanića u Pljevljima dostiže visinu od 42 metra i najviši je na Balkanu. U njoj se čuva jedan od najljepših primjeraka Kurana u svijetu.

Posted by: Zoka Aug 14 2008, 05:26 PM

Ostroška pećina je jedina pećina na svijetu koja je u istoriji religije postala sjedište jedne mitropolije. Oko 1665. godine u Ostroškoj pećini je Sveti Vasilije Ostroški primao vjernike dok nije podignut Manastir Ostrog.

Posted by: Zoka Aug 20 2008, 07:22 PM

Crkva Sv. Ilije na Carinama, ispod Komova, sagrađena je na najvećoj nadmorskoj visini na kojoj je do sada podignut neki hram u Evropi. Crkva se nalazi na 1800 metara nadmorske visine.

Posted by: Zoka Sep 5 2008, 01:10 AM

Prvu prigodnu poštansku marku u Evropi izdala je Crna Gora 24. jula 1893. godine.

Posted by: Zoka Sep 5 2008, 01:10 AM

Limljani, selo u Crmnici, nedaleko od Podgorice, imalo je u vrijeme knjaza Nikole četiri željezničke stanice. Limljani su ušli u Ginisovu knjigu rekorda kao selo sa najviše željezničkih stanica na svijetu.

Posted by: Zoka Sep 8 2008, 08:49 PM

Najkraća ulica u Crnoj Gori, a vjerovatno i na svijetu, nalazi se u Podgorici i nosi ime nekadašnje najmanje prijestonice u Evropi - Cetinja. Duga je tridesetak metara i u njoj se nalazi samo jedna adresa.

Posted by: Zoka Sep 8 2008, 08:49 PM

Bojana je jedina rijeka na svijetu koja teče i uzvodno. U kišnim periodima nabujali Drim joj pregradi tok i njena voda se vraća uzvodno i uliva u Skadarsko jezero.

Posted by: vanja Sep 9 2008, 11:25 AM

QUOTE(Zoka @ Sep 8 2008, 08:49 PM) *
Najkraća ulica u Crnoj Gori, a vjerovatno i na svijetu, nalazi se u Podgorici i nosi ime nekadašnje najmanje prijestonice u Evropi - Cetinja. Duga je tridesetak metara i u njoj se nalazi samo jedna adresa.


evo zivim u Podgorici 28 godina i nisam cuo za ovo, moracu se se raspitat dje je ta ulica

Posted by: Zoka Sep 23 2008, 01:34 PM

Crna Gora ima vegetacijskih jedinica koliko sav ostali prostor Evrope. Na prostoru Crne Gore žive 2.833 biljne vrste i podvrste. Među njima i 22 biljke kojih nema nigdje na svijetu osim u Crnoj Gori.

Posted by: losmi Sep 23 2008, 04:22 PM

QUOTE(Zoka @ Sep 23 2008, 03:34 PM) *
Crna Gora ima vegetacijskih jedinica koliko sav ostali prostor Evrope. Na prostoru Crne Gore žive 2.833 biljne vrste i podvrste. Među njima i 22 biljke kojih nema nigdje na svijetu osim u Crnoj Gori.

U Evropi ima oko 11 hiljada biljnih vrsta ako se dobro sjecam. Mislim da je taj gore podatak za Balkan vezan.

Posted by: Zoka Sep 24 2008, 06:22 PM

Mnoge stvari koje sam do sada postavio ovdje nisu provjerene sa naucne tacke gledista. Zato bi bilo dobro da se pomalo koriguju kao sto si Ti uradio ...
Mary je isto tako fantastican izvor informacija. Bilo bi dobro da prokomentarisete ovo dole:

Najstarije stablo u Evropi raste pored puta koji vodi od Bara prema Ulcinju - maslina stara preko dvije hiljade godina.

Posted by: Darko Kovacevic Sep 24 2008, 11:15 PM

QUOTE(Zoka @ Aug 6 2008, 01:22 AM) *
Crna Gora je imala "kineski zid" koji je bio dug oko 500 kilometara, širok dva i visok preko tri metra. Vodio je od Bijele gore, preko Cuca, Čevskih planina, Ostroga, Bjelopavlićke ravnice i Morače do Kučkog Koma. Niko nije utvrdio kada je podignut i čemu je služio.Da li postoje ostaci ovog zida?

Posted by: vanja Sep 25 2008, 08:47 AM

QUOTE(Darko Kovacevic @ Sep 24 2008, 11:15 PM) *
Da li postoje ostaci ovog zida?


Postoje.Taman kao onih piramida u Bosni.

Posted by: Zoka Sep 25 2008, 01:54 PM

A ipak u Bosni imaju vec prihod od turizma? Nije bitno ima li ili nema, moze li se napraviti kakava lova od ovoga?
biggrin.gif

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)