Pričah neđe Ivanu o zabrani proizvodnje i prodaje domaće hrane u Americi, evo su počeli i sa sprovođenjem toga:

http://www.youtube.com/watch?v=ifvp3Fxi7Uo

http://www.nowtheendbegins.com/pages/USA/t...f-2010-s510.htm

Amerika je daleko, ali je nedavno vlada Srbije potpisala ugovor sa Monsantom o korišćenju zemlje u Srbiji za sadnju genetski modifikovane hrane i eksperimenata.


Monsanto je inače jedna od najjačih koorporacija i igrača u svijetu industrije hrane u Americi a sad se širi i po Evropi. Proizvode genetski modifikovanu hranu, sjeme i sl. koje uz manje troškova daje više proizvoda, naravno na štetu zdravlja.

http://www.monsanto.com/Pages/default.aspx