Početna Gdje penjati Sjeverna stijena grebena Hajle
Štampa PDF

Sjeverna stijena grebena Hajle (Lokacija)

hajla_panoramskaSjeverna stijena grebena Hajle je najveći alpinistički potencijal na ovoj planini. Stjenoviti greben proteže se u dužini od skoro 2 km, dok je njegova visina u dijelu ispod najvišeg vrha oko 500 m. Zbog svoje razvedenosti, brojnih strmih i zatravnjenih žljebova i kuloara može predstavljati atraktivnu destinaciju za zimski alpinizam, pogotovo ako se uzme u obzir da nema ispenjanih smjerova.

Pristup i silazak

Detalji dolaska do planinarskog doma na Bandžovu su već opisani. Od doma vodi markirana planinarska staza kroz šumu do lokaliteta Grope-livada podno sjeverne stijene, na oko 1800 m. Od doma do Gropa na kojoj se nalazi napušteni katun umjerenog hoda potrebno je oko sat i po. Silazak je moguć po grebenu prateći planinarsku markaciju u pravcu istoka do prvog grebena da bi se zatim spustili sa grebena krećući se ka Gropama u pravcu sjevera.

Smještaj

U već pomenutom planinarskom domu ili ako hoćete da ste bliži stijeni u šatorima na livadama ispod stijene. Planinari iz Rožaja su započeli izgradnju novog doma na Gropama.Dom bi trebao biti gotov do 2009. godine. Kod napuštenih 'stanova' (koliba) gdje će biti novi dom nalazi se kaptirani izvor Studenac.

 

Oblast