Štampa PDF

Maglić (Lokacija)

U trouglu izmedju rijeka Pive, Drine i Sutjeske Maglic zauzima najmanji prostor. Najsjeverniji vrh masiva je ujedno i najvisa tacka BiH - Bosanski maglic 2386 m. Vrh je oblika piramide, sa svih strana je stjenovit. 400 m. juznije je 2 m. visociji - Crnogorski Maglic
Sjeverozapadna stijena Bosanskog Maglica je okrenuta prema Perucici.Visine je oko 300m.Dosta je razvedena i kompaktna gledajuci je u cjelini.Srednjim djelim dominira istureno rebro.Gornji dio stijene zavrsava u grebenu sa dvije glave.
Pristup stijeni je sa kraja puta na Prijevoru u pravcu istoka,preko padina prekrivenih klekovinom.
Drugi kotao.Juzno od prvog kotla nalazi se I drugi kotao.Omedjen je sa dva istocna grebena od kojih je juzniji znatnije razveden.Sa njegove sjeverne strane vodi "Alpinisticki put" na vrh Bosanskog Maglica.Taj greben ima sjevernu stijenu koja se rusi u Drugi kotao.Visine je oko 200m.ta stijena zavrsava na manjem predvrhu Bosanskog Maglica.Tu se spaja sa istocnom stijenom koja je visine 250m.Po visini je sijeku zljebovi
Pristup stijeni je sa "Alpinistickog puta" desno u kotao.

Crnogorski Maglić

Visine je 2388 m.Juznije od Drugog kotla, nalazi se Treci kotao.Kotao ima dvije izrazite stijene, sjevernu i istocnu . Sjeverna stijena istice se svojom visinom I eksponiranoscu.Visine je oko300m.Posebno su u sredini uocljive glatke ploce i prevjesi. Stijena preko uske pukotine prelazi u istocnu stijenu koja je po visini izbrazdana zljebovima i kaminima.Visine je oko 250m.
Pristup je sa "Alpinistickog puta".
Zapadna i jugozapadna stijena Crnogorskog Maglica odvojene su po sredini razvedenim grebenom,koji se spusta sve do Stavljana, iznad Suve jezerine. Zapadna stijena pocinje od uskog procijepa I travnate padine u produzetku koji odvaja jugozapadnu stijenu Bosanskog Maglica Od Crnogorskog Maglica.Stijena zapocinje sa ovecom stjenovitom gromadom visine oko 150m. Dalje se povecava sve do jugozapadnog grebena.Stijena je razvedena i eksponirana.Sredisnji dio stijene je visok oko 300m.Jugozapadna stijena nalazi se nesto blize Trnovackom jezeru.Visine je oko 200m.Ispod nje je veliki sipar koji zavrsava na travnatoj padini, koja se potom preko stjenovitog skoka spusta u Suvu jezerinu.
Pristup stijenama je sa Prijevora,odnosno sa puta za Suvu jezerinu i Trnovacko jezero.U pristupu treba savladati stjenovite skokove.