Štampa PDF

Volujak (Lokacija)

Vlasulja ima najvisu stijenu u masivu Volujka visine oko 350m.Najizraziti je centralni dio sjeverne stijene.Istocno i zapadno stijena se postepeno smanjuje.Centralni dio stjene ima oblik trapeza.Odlikuje se eksponiranoscu i glatkim plocama.Zapadni dio sjeverne stijene je visok oko 200m i ispresjecan je kaminima i pukotinama. Ima 8 ispenjanih smjerova.kao i kod vecine smjerova u ovoj oblasti preovladavaju tezine III i IV stepena sa ponekim detaljem V stepena.
Pristup do pod stijenu ide od Trnovackog jezera stazom kroz sumu na zapad do Trnovackih koliba.Uspon nastaviti stazom koja vodi kroz uvalu na zapadu koja skrece naglo ka jugoistoku do pod stijenu