Poštovani,


Ovom prilikom Vas pozivamo na radionicu "Uloga speleologa na projektu Istraživanje i zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida" i suradnju na istoimenom projektu. Radionicu će održati mr. sc. Roman Ozimec, u sklopu Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Zaštita prirode u 21 vijeku, u Žabljaku, Crna gora, 22.09.2011. g., u prostorijama održavanja Skupa, s početkom u 18:00 sati. Predviđeno trajanje Radionice je sat vremena.Pozdrav, Losmi